Anæstesi

Hvad betyder fuld anæstesi?

Du har måske hørt ordet anæstesi før, men hvad har det af betydning for dig som patient?
Anæstesi betyder en tilstand af bevidstløshed i forbindelse med en operation, der fremkaldes og kontrolleres af en anæstesilæge, der er specialiseret i bedøvelse. Formålet med anæstesi er at sikre en dyb søvn og maksimal smertelindring i forbindelse med kirurgiske indgreb.
På Roskilde Privathospital har vi et dedikeret og specialiseret team bestående af sygeplejersker og anæstesilæger, der sikrer, at du som patient kommer til at sove trygt og godt under din operation, hvis du skal i fuld bedøvelse. Anæstesilægen sørger for, at du er smertefri under hele din operation. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan det forløber før, under og efter din operation.

 

Inden operationen

Umiddelbart inden operationen vil du sammen med en anæstesisygeplejerske gennemgå dit forløb på Roskilde Privathospital. Der vil være en grundig gennemgang af din tidligere sygehistorie, og parametre som højde, vægt, medicin og evt. allergi vil også blive berørt. Du vil blive informeret om, hvilken type anæstesi der anvendes herunder den relevante smertebehandling både før, under og efter operationen. Du får herefter anlagt et drop og bliver fulgt ind på selve operationsstuen.

Under operationen

Specialuddannet anæstesipersonale overvåger din tilstand under hele operationen, og de kontrollerer fx din puls, blodtryk, temperatur og vejrtrækning kontinuerligt.

 

Efter operationen

Efter operationen vil vores specialuddannede anæstesipersonale overvåge din tilstand tæt samt sørge for, at du ikke har smerter, kvalme eller andet ubehag efter operationen. Det er individuelt, hvor længe du skal blive på opvågningsstuen, men du bliver først udskrevet, når du er stabil og klar til det. Inden udskrivelsen vil du blive informeret om din videre smertebehandling.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 46325005 eller på mail kontakt@roskildeprivathospital.dk, hvis du har yderligere spørgsmål til emnet.