Celleforandringer på livmoderhalsen

Hvad er Celleforandringer?

Celleforandringer er celler med et ændret udseende i slimhinden på livmoderhalsen. Hos nogle kvinder kan celleforandringerne udvikle sig til livmoderhalskræft i løbet af en årrække, hvis de lokaliserede forandringer i slimhinden ikke behandles. Celleforandringerne skyldes ofte et virus. Ønsker du mere information læs under guidelines på www.dsog.dk

Hvordan foregår Undersøgelsen?

Indgrebet foretages som regel i lokal bedøvelse, men kan også foretages i fuld bedøvelse. Ved forundersøgelsen aftales, hvilken form, der er mest hensigtsmæssig i din situation.

Med en kikkert lokaliseres celleforandringerne, og fra de mest suspekte steder tages der vævsprøver, som sendes til undersøgelse. Viser prøverne tegn på forstadier til livmoderhalskræft, foretages et keglesnit (Conisation)

Indgrebet foretages med en elektrisk slynge, mens du ligger som ved en almindelig gynækologisk undersøgelse.

Indgrebet kan foretages både i lokal og fuld bedøvelse.

I nogle tilfælde fjernes forandringerne som en lille kegle omkring livmodermunden, der sendes til mikroskopisk undersøgelse. I nogle tilfælde anlægges en gazemeche som blodstandsende behandling. Denne skal fjernes i hjemmet efter aftale med den behandlende læge.

Indgrebet varer ca. 20 minutter.
Der er intet særligt ubehag eller smerter efter indgrebet.

Har du menstruation på behandlingsdagen, bedes du ringe og få en ny tid til indgrebet.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på hjemme?

Den første uge efter indgrebet er der normal lidt blødning. Herefter kan der komme øget udflåd i et par uger. Hos få procent af patienterne kan der komme en større blødning.

Vi fraråder dig at gå i karbad, svømmehal og strandbade, anvende tamponer samt have samleje de første 3-4 uger efter indgrebet.

Hvornår kan jeg genoptage arbejdet?

Sædvanligvis efter få dage.

Kontrol

Der er sendt væv til mikroskopi, og du får svar på prøverne pr. telefon eller skriftligt efter ca. 1 uge.

Vi vil gerne foretage den første celleprøve 3 mdr. efter indgrebet. Er den normal, foretager din egen læge de efterfølgende kontroller.

Komplikationer

Skulle der mod forventning opstå stærke smerter eller større blødning de første dage efter indgrebet, bedes du kontakte den opererende læge, som du har fået udleveret telefonnummeret på, eller Roskilde Privathospital.

Læs venligst Almene forholdsregler ved gynækologiske operationer grundigt.