Fjernelse af livmoderen gennem skeden (vaginal hysterektomi)

Operationen

Såfremt det er muligt , vil det ofte være mest hensigtsmæssigt at foretage en vaginal hysterektomi, idet komplikationerne er færre, og du kommer hurtigere i arbejde.

Hvordan foregår operationen?

Oftest vælges fuld bedøvelse. Operationen udføres “nedefra” gennem skeden. Livmoderen løsnes fra æggestokke og ægledere samt fra skedetoppen, som lukkes. Der anbringes et drop i hånden til væske og et kateter i blæren.

Læs også information om Fjernelse af livmoderen gennem maveskindet.

Læs venligst Almene forholdsregler ved gynækologiske operationer grundigt.

Operationen

Kikkertundersøgelsen er kortvarig og foretages gennem en lille kikkert (et hysteroskop), som føres op igennem skeden og livmoderhalskanalen til livmoderhulen. For at få et godt billede af forholdene i livmoderhulen skylles med en klar væske.

Fjernelse af forandringer i livmoderhulen, såsom muskelknuder (fibromer), polypper eller fjernelse af livmoderslimhinden på grund af blødning, foregår med en lille, elektrisk slynge eller kugle. Indgrebet varer normalt 1/2-l time. Fjernet væv vil blive sendt til mikroskopisk undersøgelse. Store muskelknuder kræver nogle gange 2 indgreb med 1-2 mdr. interval.

Der gives antibiotika under operationen for at forebygge infektion efter indgrebet.

Efter operationen

Efter operationen vil du blive kørt på sengestuen. Her vil du blive tilbudt mad og drikke, og vi vil observere din almene tilstand og vurdere blødningen fra skeden. Nar du selv føler dig klar efter ca 1-2 timer, vil du kunne tage hjem. Det første døgn vil du være lidt træt, men herefter restitueres du hurtigt.

Lægen vil informere dig om operationens forløb og resultat samt aftale den videre plan.

Du skal ved hjemtransporten ledsages af en voksen person, og du må ikke selv køre bil eller andet køretøj det første døgn. Der skal være en voksen hos dig indtil næste dag hvis du har været i fuld bedøvelse.

 

Efter udskrivelsen

Der vil som regel være lidt blødning 1-2 uger efter operationen og vandigt udflåd i yderligere et par uger efter fjernelse af slimhinde eller muskelknuder. Ved fjernelse af polyp vil generne være betydeligt mindre.

For at forebygge infektion skal du undgå samleje uden kondom, badning (karbad, svømning) og anvendelse tampon, indtil blødningen er ophørt, dog minimum 2 uger.

Hvis blødningen bliver kraftigere end menstruation, eller du får kraftige smerter eller feber, bedes du kontakte den opererende gynækolog eller Roskilde Privathospital.

Kontrol og svar på mikroskopisk undersøgelse

Svar på den mikroskopiske undersøgelse kan du efter ca. 8 dage få telefonisk, pr. brev eller ved konsultation efter dit ønske. Videre kontrol kan dernæst ofte foregå hos egen læge eller hos gynækolog.

Komplikationer

I meget sjældne tilfælde kan der under operationen opstå hul i livmodervæggen, som oftest ikke betyder noget, men i sjældne tilfælde medfører, at der må foretages en almindelig operation gennem bugvæggen for sikre, at der ikke er opstået skader inde i bughulen. I yderst sjældne tilfælde må livmoderen fjernes. Efter operationen kan der ses blødning og i sjældne tilfælde infektion. Ved enhver operation indebærer bedøvelsen en vis, om end meget ringe, risiko.

Ved eventuelle problemer bedes du kontakte den opererende gynækolog eller Roskilde Privathospital.

Sygemelding

Du kan forvente sygemelding fra 2-7 dage afhængigt af indgrebets art. Sportsaktiviteter kan genoptages efter 2 uger.

Læs venligst Almene forholdsregler ved gynækologiske operationer grundigt.