Kirurgisk abort

Ved en kirurgisk abort tømmes livmoderen med et sug, mens du er i fuld bedøvelse.

Efter rådgivningen hos din egen læge skal du møde på Roskilde Privathospital til undersøgelse og journalskrivning.

Der anbefales kontrol hos egen læge 2 uger efter indgrebet.

Fordelen ved at vælge kirurgisk abort.

Indgrebet er hurtigere overstået, når du vælger operation.

Du bliver fuldbedøvet under indgrebet.

Der er som regel mindre blødning og smerter efter aborten

Risiko ved abort

Ved kirurgisk abort er der en lille risiko forbundet ved fuldbedøvelse.

Desuden sker det en sjælden gang, at der under indgrebet prikkes et lille hul i livmoderen. Dette kræver indlæggelse 1 døgn.

Efter kirurgisk abort kan der opstå infektion i livmoderen, som hos ca. 2 % kræver antibiotikabehandling. I sjældne tilfælde kan der være efterladt lidt moderkagevæv trods grundig udsugning. Det er derfor vigtigt at du bliver undersøgt såfremt du ikke har fået menstruation 2-3 uger efter aborten, eller du stadig har graviditetssymptomer. I så fald kan en ny udsugning være nødvendig.

Du kan blive gravid allerede 2 uger efter aborten. Aftal derfor med din egen læge hvilken prævention du vil bruge bagefter. Du kan starte med p-piller direkte efter operationen, hvis du har valgt kirurgisk abort . Komplikationer optræder ved ca. 5% af indgrebene. Alvorlige komplikationer er dog meget sjældne

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du ønsker abort, er det vigtigt, at du får drøftet dette med din praktiserende læge eller andre støttepersoner, inden du møder til undersøgelse.

Hvis du ønsker yderligere information kan du læse i pjecen:

”Hvis du overvejer abort” som er udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Du kan få den hos din læge eller se den på: www. sst.dk

Læs venligst Almene forholdsregler ved gynækologiske operationer grundigt.