Almene forholdsregler ved mave-/tarmoperationer

Forundersøgelse

Vi vil gennemgå din sygehistorie, og du vil blive undersøgt for det problem, du kommer med. Når diagnosen er stillet, vil de behandlingsmuligheder, vi har, blive gennemgået med dig. Kirurgen vil foreslå bedste operationsmåde og gennemgå proceduren med dig.
Informationen, som gives mundtligt, vil også blive givet skriftligt. Der aftales eventuelt operationsdag.

Før det kirurgiske indgreb

Du skal sørge for at arrangere hjemtransport, idet du ikke selv må føre bil.
Der skal hjemme være en rask pårørende, som ser efter dig det første døgn.
Er du indlagt 1 døgn efter operationen, kan du blive afhentet dagen efter. Du bør være i nærheden af en telefon, idet du skal kunne kontakte den opererende læge ved problemer, som er relateret til din operation.

Det er vigtigt, at du ikke indtager medicin som indeholder acetylsalicylsyre og E-vitamin, Q10, fiskeolie eller levertran fra 2 uger før og til 1 uge efter operationen. (Kan give blødnings-tendens). Undgå alle former for naturmedicin 3 uger før en eventuel operation. Evt. piercinger i maveskindet skal fjernes.

24 timer før operation må du ikke drikke alkohol, vin eller øl.
Du må ikke indtage føde samt mælkeprodukter fra 6 timer før operationen uanset om operationen foregår i lokal bedøvelse eller i fuld bedøvelse. Du må drikke vand eller te til 4 timer før operation. Dette skal overholdes, idet du ellers risikerer at få din operation aflyst.

På operationsdagen

Operationen betales ved indlæggelsen, hvis det drejer sig om privatpatienter.
Du vil blive undersøgt af den opererende læge.
Ved større operationer, vil der blive taget hjertediagram, urin- og blodprøver. Narkoselægen vil tale med dig og eventuelt undersøge dig.
Undlad kontaktlinser og efterlad smykker hjemme. Piercinger i maveskindet skal fjernes.
Medbring toiletsager (læbepomade), morgensko og morgenkåbe ved indlæggelse. Tag ikke anden medicin end den der er aftalt med klinikken. Lider du af sygdomme, der kræver kronisk behandling med medicin, vil klinikkens narkoselæge i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt du skal tage din sædvanlige medicin op til – og på operationsdagen. Sukkersyge og blodtryksforhøjelse skal være velreguleret. Anvender du astmamedicin, migrænemidler etc. bedes dette medbragt på operationsdagen.

Efter operationsdagen

Hvis der er aftalt 1 dags indlæggelse, udskrives du næste morgen inden kl. 10. Herefter koster ekstra indlæggelse kr. 3.500 pr. døgn. Du skal tage antibiotika, hvis dette er ordineret af klinikken.

Så længe arret er rødt, bør det ikke udsættes for sol.
Du må ikke føre bil efter en evt. operation, da du oftest vil have indtaget smertestillende og/eller beroligende medicin på klinikken.
Du bør have ledsager med på hjemturen, hvad enten du tager bil, tog, bus eller taxa. Efter udskrivelsen vil du få udleveret telefonnummer til den opererende læge, der altid gerne vil kontaktes ved evt. problemer.
Du skal før, du tager hjem have tid til fjernelse af tråde 8-10 dage efter.
Du må påregne sygemelding i ca. 1 uge efter operationen. Der er ingen restriktioner i din daglige livsførelse efter, at sygemeldingsperioden er overstået.

Når man bliver opereret, får man gulfarvet sprit på kroppen. Det kan godt sætte sig i undertøjet og sengetøj senere. Det er lettest at få væk ved blot at gøre de gulfarvede områder våde med almindelig husholdningssprit inden vask. Er der eventuelt resterende gul farve efter vask, skal det blot hænges ud i lyset et par dage, så forsvinder den gule farve af sig selv.

Ved forespørgsel til indlagte patienter, bedes De venligst ringe på tlf. 4632 5001.

Risici

Ved alle former for kirurgiske indgreb kan der opstå komplikationer. Dette kan dreje sig om infektion, dels overfladisk i huden, dels også dybere infektioner. Disse ses dog ekstremt sjældent.

Derudover kan der efter fjernelse af trådene ske, at såret går op. Som regel har det ingen betydning, idet såret så blot skal hele fra dybden. Man skal dog forvente, at der kan gå 4-6 uger, før såret er helet op igen.

Man kan ved operationer i bughulen, idet man holder benene relativt meget i ro, se, at der i ekstremt sjældne tilfælde kan opstå blodprop. Dette viser sig ved smerter i lægmuskulaturen, eventuelt strækkende sig op på indersiden af lårene. Dette er en relativ farlig tilstand, men det er som sagt en ekstrem sjælden risiko. Det kan forebygges ved, at man hurtigt kommer i gang med at bevæge sig efter indgrebet.

Hvis der optræder nogen af de ovenfor anførte symptomer, skal du henvende dig til din kirurg, der kan kontaktes døgnet rundt. Mobiltelefonnummer vil blive udleveret ved udskrivelse.

Øvrige risici

Føleforstyrrelser kan forekomme i alle opererede områder, enten som manglende følsomhed, overfølsomhed, stikken eller jagende ubehag.

De fleste symptomer forsvinder efter få måneder, men i 2-3% af tilfældene er de permanente.

Ardannelse kan forekomme, og uanset hvor megen umage din kirurg gør sig, er der nogle patienter, der danner kraftig ardannelser. Dette ses oftest, hvor huden er tyk.

I tilfælde af, at patienten skal i narkose, ses i ekstremt sjældne tilfælde, at patienten ikke kan tåle narkose. Dette ses overordentligt sjældent i Danmark. Dette viser sig i ét ud af 250.000 tilfælde. Det kan eventuelt vise sig ved høj feber under operationen og kan være livsfarligt.

Her på klinikken bliver du bedøvet af en særdeles kompetent speciallæge i anæstesiologi, og ikke som så mange steder af en sygeplejerske, som kan kalde på lægen ved eventuelt problemer.