Lyskebrokoperation

Lyskebrok er ganske hyppig sygdom. Der opereres omkring 10.000 lyskebrok årligt i Danmark.

Denne type brok viser sig som en udposning i bugvæggen i lysken. Udposningen kan medføre jagende smerter i lyskeregionen specielt ved belastning.

Lyskebrok kan være erhvervet eller medfødt. Man kan få brok i alle aldersklasser, men det er langt hyppigere hos mænd end hos kvinder. Børn kan også få lyskebrok, men man vil oftest vente, til de er fyldt 2 år med operation.

Ved førstegangstilfælde med lyskebrok i den ene side vil man oftest vælge åben operations-metode gennemført enten i lokal bedøvelse eller i fuld bedøvelse. Ved tilbagefald af lyskebrok eller, hvis der er brok i begge lysker, vælges kikkertoperation i fuld bedøvelse. Ved alle operationsmåder lægges/indsyes net, som gør risikoen for tilbagefald minimal. Hos børn lægges ikke net ind, da de fortsat vokser. Et net kan ikke ”vokse” med.

Typisk foregår operation for lyskebrok ambulant, det vil sige med udskrivelse samme dag, som operationen er foretaget. Af og til kan indlæggelse til dagen efter blive nødvendig.

De vil i hele forløbet være tilknyttet den kirurg, som er operatør. De vil kunne kontakte klinikken ved spørgsmål enten før eller efter operationen i dagtiden. Hvis du har nogle akutte spørgsmål efter operationen, kan operatøren altid kontaktes.

Læs venligst Almene forholdsregler ved Mave-/tarmkirurgi grundigt.