Almene forholdsregler og risici ved ortopædkirurgi

Før enhver operation skal du faste. Inden en operation/bedøvelse må man få et let måltid senest 4 timer før operationen. Ingen saftevand og/eller te i op til 2 timer inden operationen, (heller ikke mælkeprodukter og kaffe). Dette skal strengt overholdes. Tyggegummi og pastiller samt rygning er også forbudt i 4 timer før operationen.

Vask det område, der skal opereres, grundigt.

Ved operation af fod: tag et fodbad i sæbespånevand ½ time aftenen inden operation for at nedsætte infektionsrisikoen.

Risici

Ved alle former for kirurgiske indgreb kan der opstå komplikationer. Det kan dreje sig om infektion, dels overfladisk i huden, dels også dybere infektioner. De ses dog ekstremt sjældent.

Derudover kan der efter fjernelse af trådene ske, at såret går op. Som regel har det ingen betydning, idet såret så blot skal hele fra dybden. Man skal dog forvente, at der kan gå 4-6 uger, før såret atter er helet op.

Ved operationer på benene kan der, i ekstremt sjældne tilfælde, dannes en blodprop, fordi benene skal holdes i ro. Den/de viser sig ved smerter i lægmuskulaturen, eventuelt strækkende sig op på indersiden af lårene. Det er en relativ farlig tilstand, men som sagt er det en ekstrem sjælden risiko. Den forebygges ved, at patienten hurtigt kommer i gang med at bevæge sig efter indgrebet.

Hvis der optræder nogen af de ovenfor anførte symptomer, skal klinikken kontaktes omgående. Din kirurg kan kontaktes døgnet rundt. Mobiltelefonnummer vil blive udleveret.

Øvrige Risici

Føleforstyrrelser kan forekomme i alle opererede områder, enten som manglende følsomhed, overfølsomhed, stikken eller jagende ubehag.

De fleste symptomer forsvinder efter få måneder, men i 2-3% af tilfældene er de permanente.

Ardannelse kan forekomme, og uanset hvor megen umage din kirurg gør sig, er der nogle patienter, der danner kraftige ardannelser. Dette ses oftest, hvor huden er tyk eller over bevægelige led, hvor arret strækkes i helingsprocessen.

I tilfælde af, at patienten skal i narkose, ses i ekstremt sjældne tilfælde, at patienten ikke kan tåle narkose. Dette ses overordentligt sjældent i Danmark.

Dette viser sig i ét ud af 250.000 tilfælde. Det kan eventuelt vise sig ved høj feber under operationen og kan være livsfarligt.

Her på klinikken bliver du bedøvet af en særdeles kompetent speciallæge i anæstesiologi, og ikke som så mange steder af en sygeplejerske, som kan kalde på lægen ved eventuelt problemer.