Knyster – brusk på indersiden af foden

Knyster er en tilstand, hvor der på indersiden af storetåen opstår en bule . Knyster kan skyldes deformering af foden, hvorved storetåen drejer mod ydersiden af foden.

Drejningen kan være markant helt optil 60 – 70 grader. Herved kommer der en bule på indersiden af foden. Derudover ser man en knoglemæssig udvækst. Den kan ses, uden at der egentlig er nogen drejning af storetåen ud imod ydersiden. Det drejer sig dels om noget knoglemæssigt, dels om noget bruskmæssigt.

Tilstanden kan blive meget generende, og give sår samt rødme i området. Behandlingen kan bestå i at anvende nogle indlæg, som kan aflaste indersiden af foden. Udover dette er behandlingen kirurgisk. Ved knoglemæssige udvækster på indersiden af foden foretages en operation, hvor man fjerner knogle samt brusk, og mellemfodsknoglen afglattes ind imod indersiden. Hos yngre mennesker, hvor tilstanden er egnet til det, kan man foretage en operation, hvor man tager en kile ud af det yderste stykke af mellemfodsknoglen og derved retter tåen op.

Operationen, hvor man fjerner knogle samt brusk på indersiden af foden, kan foretages i lokal bedøvelse. Opretning af storetåen kræver dybere bedøvelse så som rygmarvsbedøvelse eller hel bedøvelse. Udover dette kan behandling medføre gipsbandagering. Det drejer sig således om et langvarigt forløb efter operationen. I det hele taget opleves der en del smerter samt en del ubehag efter operationen. Området samt tåen vil være hævet i lang tid bagefter. Det drejer sig om 4-6 uger.

Gangen vil derfor være generet i længere tid. Hvis der laves operation i lokal bedøvelse, må man forvente en sygemeldingsperiode fra 14 dage til 3 uger. Ved den større operation må man forvendte en sygemelding på mellem 1 og 2 måneder.

Forud for operationen skal du læse “Almene forholdsregler ved ortopædkirurgi” grundigt.