Kikkertundersøgelse

En enkelt undersøgelse med begrænsede gener til vurdering af:

  • Kondromalaci (bruskproblemer)
  • Meniskforhold
  • Korsbånd

 

En kikkertundersøgelse foretages på denne måde

Man bliver opskrevet til undersøgelsen ved første konsultation. Man får her information om at møde fastende det vil sige, at man hverken må have spist, røget eller drukket i 6 timer, før man møder til undersøgelsen. Man bør møde en halv time før, at undersøgelsen skal foretages. Her udleveres smertestillende samt afslappende tabletter. Disse tabletter vil som regel medføre, at man bliver lidt træt. Man kan også fornemme en vis svimmelhed. De afslappende piller svarer til ca. fem genstande. Man venter derefter ca. en halv time, før indgrebet indledes. Man bør efterlade frakke, større tasker, samt sko uden for operationsstuen af hensyn til sterilitet. Dog skal værdigenstande medbringes på operationsstuen.

Benet, som skal undersøges, ophænges derefter i en strop i forbindelse med, at man desinficerer benet for at undgå infektion. Farvestoffet i dette materiale forsvinder af sig selv i løbet af 3-4 dage. Kommer det på tøjet, kan det fjernes med sprit. Ellers forsvinder det ved udsættelse for sollys i et par døgn.

Derefter foretager man lokalbedøvelse i knæet. Der gives lokalbedøvelse på ydersiden af knæet, hvor selve kikkerten skal indsættes. Der gives i alt 20 ml. lokalbedøvelse af en meget kraftig type. Selve indgivelse af denne lokalbedøvelse kan medføre en del ubehag i form af trykken i knæet, men det er relativt hurtigt overstået. Herefter er knæet bedøvet indvendigt. Senerne i knæhasen og på forsiden af knæet er ikke bedøvede, da der helst skal være normal bevægelighed af knæet under operationen. Man vil under hele indgrebet stadigvæk kunne mærke trykændringer, men smerter af betydning er kun overordentlig sjældent.

Der laves et lille snit på ca. 1–1,5 cm over ledlinien på ydersiden af knæet. Herefter indføres et rør på 4,7 mm. i diameter ind i knæet. Som regel sker det uden nogen form for smerte, men kan evt. dog give lettere ubehag. Herefter kan man se med på skærmen, hvad der foregår inde i knæet, og undervejs få forklaring på de skader, der måtte være. Under indgrebet ledes der saltvand ind. Det er med til at give oversigt over forholdene derinde. Det kan medføre ubehag. Hvis dette er for voldsomt, afhjælpes det med formindskning af trykket i knæet.

Under hele undersøgelsen vil undersøgeren forklare alle strukturer inde i knæet. Eventuelle forandringer bliver forklaret undervejs, hvad de drejer sig om, konsekvenser, mulighed for behandling, og hvad det vil betyde for patienten. I langt de fleste tilfælde af skader på menisken og/eller på andre strukturer i knæet i lokalbedøvelse vil der ikke blive foretaget andet.

Det drejer sig således om en undersøgelse, hvor man klarlægger problemer og eventuelle skader inde i knæet. Den nyeste udvikling inden for behandling af knæleds-skader gør, at man i mange tilfælde kan udbedre fx meniskskader ved specielle operationstyper, som ikke kan foretages i lokalbedøvelse. Tidligere ved meniskskader eller andre skader i knæleddet, foretog man fjernelse af hele menisken, men det har vist sig at medføre eventuel slidgigtforandring i knæet senere hen.

Undersøgelsen afsluttes med, at man fjerner al væsken fra knæet. Der lægges to små plastre hen over såret, som sørger for at holde sårkanterne sammen. Der lægges derefter en forbinding omkring knæleddet. Forbindingen og de to små stykker plaster skal blive på knæet urørt i 3-5 dage. Bad foregår eventuelt med køkkenfolie (Vita-wrap) flere gange rundt om knæet for at undgå, at forbindingen bliver våd. Efter undersøgelsen bør man være normalt gående, men lidt stiv i knæet, dels pga. forbindingen, men også pga. selve undersøgelsen. Bedøvelseseffekten forsvinder i løbet af 4-6 timer. De fleste vil ikke bemærke nogle større gener efter bedøvelsen er forsvundet. Nogle bemærker en lidt trykkende hævelse og smertefulde oplevelser fra knæet, men disse er sædvanligvis forbigående og som regel forbundet med, at man pga. undersøgelsen får øget væskeansamling i knæet. Man anbefaler i allerhøjeste grad, at man bruger knæet så meget som muligt for derved at få den overskydende væske væk fra knæet. Når de 3-5 dage er gået, fjernes forbindingen og de to små plastre over såret på klinikken. Der lægges derefter ganske almindeligt plaster på såret i endnu 3 dage. Dette må gerne fjernes i forbindelse med bad.

Efter ca. 8 dage kommer man til stingfjernelse og kontrol samt oplysning om operations fund. Hvis man i forbindelse med indgrebet finder væsentlige skader i knæet, som man mener skal refereres til et sygehus, vil henvisning blive sendt af klinikken til sygehuset. Man vil derefter få indkaldelse fra sygehuset til en forundersøgelse og derefter aftale om eventuelt indgreb. Indgrebene kan også foretages i privat regi, men da det foregår i fuld bedøvelse, er der intet tilskud fra det offentlige til dette. Er man medlem af Sygesikringen Danmark gruppe 1 eller 2, yder de et betragteligt tilskud. Har man en sundhedsforsikring dækker den almindeligvis udgifterne.

Forud for operationen skal du læse “Almene forholdsregler ved ortopædkirurgi” grundigt.

 

Go back

Bliv ringet op

Har du lyst til en uforpligtende samtale omkring dine muligheder?
Så udfyld formularen og bliv kontaktet.

Website (required)

Anmeldelse
Date
Service
Kikkertundersøgelse
Bedømmelse