Skal implantater skiftes regelmæssigt ?

Det diskuteres meget, om man skal skifte implantater.

Tidligere har man sagt, at de holdt livet ud.

En overgang mente man, at de skulle skiftes hver 10 år. Nu er holdningen splittet, og man kan ikke sige,hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Implantater, der er omkring 10 år gamle, kan af og til være gået i stykker, uden at der er symptomer derpå. Imidlertid mener man, at patienten har dannet sin egen hinde omkring implantatet,således at hvis man f.eks. tager en biopsi fra hinden, er der silikone på indersiden, men oftest ikke på ydersiden. Man mener derfor, at risikoen for silikonespredning er minimal, selv med et defekt implantat.

Al forskning, der hidtil har været foretaget vedrørende eventuelle skadelige bivirkninger ved silikone, har ikke vist sammenhæng mellem bindevævssygdomme eller cancer som tidligere frygtet. Man mener, at man ved åbning til et defekt implantat faktisk kan sprede silikonen fra at være beliggende inden i kapslen til udenfor. Til gengæld er man mere udsat for risiko for silikonespredning ved evt. traumer, hvis implantaterne er gået i stykker.

Der forskes hele tiden i emnet, så ingen kan på forhånd sige, at fremtidige undersøgelser ikke kan afsløre eventuelle skadelige bivirkninger ved silikonen. Derfor skal man som sagt tænke sig godt om, inden man lader sig operere, men har man først taget beslutning og har et par implantater, er der ingen grund til panik. Vedrørende udskiftning af gamle implantater er holdningen indenfor de forskerkredse, der foretager større efterundersøgelser af brystimplanterede patienter (også almindeligvis indenfor sygehusvæsenet), at man helst ikke skal operere et blødt bryst, som ikke giver symptomer.

Men som kirurg kan det være svært at sige til patienten, at implantaterne ikke skal udskiftes, hvis det derefter viser sig, at de går i stykker, og, måske, i overordentlig sjældne tilfælde, giver silikoneknuder eller silikonespredning til armhulen. På den anden side kan man sige, at går man ind og opererer på et problemfrit bryst – og derved fremkalder problemer med næste operation (kapseldannelse) – eller hvad der er værre: infektioner og lignende – så har man ikke gjort patienten en tjeneste.

Der er en større undersøgelse i gang for patienter opereret på Diakonissestiftelsen for 30-35 år siden. Her har man har efterundersøgt en større gruppe med gamle silikoneimplantater. Denne gruppe har ikke vist tegn på påvirkning, hverken ved blodprøveundersøgelse eller almen undersøgelse.

Det er en almindelig indstilling hos mange læger, at det er en lille operation at fjerne et implantat, inden det går i stykker, mens det er en større operation at fjerne et implantat, der er gået i stykker.

Derfor er det alligevel nærliggende at tilråde udskiftning af gamle implantater.

Det er således meget svært at råde patienterne til, hvad der skal gøres. Beslutningen må patienterne selv tage.

Det bedste ville være at udskifte implantater en uge før de går i stykker.-og hvornår er det?-det ved ingen.

Nogle patienter kan slet ikke forestille sig at gå med et defekt implantat og er villige til at løbe risikoen for gentagende problemer ved en ny operation. Andre patienter, som har det godt, og ikke generes af et eventuelt defekt implantat, ønsker ikke operation.

Symptomerne på et defekt implantat kan f.eks. være, at brystet pludselig ændrer facon eller ændrer konsistens fra den ene dag til den anden, eventuelt medførende kløen, brænden, sviende fornemmelse eller hævelse.

Alle implantater af silikone kan sive med silikonemolekyler ud i omgivelserne. Jo mindre molekyler, jo større spredning. Jo længere molekylelængde, jo mindre risiko for spredning. De implantater, som har længst molekylelængde, er de nyeste, de såkaldte „skærefaste“.

De „skærefaste“ fås i forskellige anatomiske faconer eller som runde med en enkelt hinde omkring.

Det er en udbredt opfattelse,at anatomiske implantater giver et naturligt udseende,og at de runde giver et unaturligt udseende. Det er ikke rigtigt. Det unaturlig udseende kommer ved kapseldannelsen,uanset implantatets facon.Det er vigtigt at kirurgen vælger et implantat med en facon,der fremhæver brystet på bedste måde.

Kirurgen vil foreslå dem, der passer bedst til dit bryst.

At silikonen er „skærefast“ betyder, at den ikke kan flyde ud af implantatet på samme måde som af tidligere tyndtflydende silikone.

„Skærefaste implantater“ giver fabrikanten såkaldt livstidsgaranti på. Læs om Mentor implantater.