Mere om brystimplantatoperationer

Læs venligst Almene forholdsregler ved plastikkirurgiske operationer grundigt.

Operationsmetoder

Hospitalets mest anvendte metoder er:

Zig-zagformede ar lokaliseret inde i brystvorten,
Implantatet lægges bag brystmusklen, men man går i de fleste tilfælde udenom mælkegangene, således at risikoen for senere ammepåvirkning mindskes. Ydermere anvendes helst skærefaste, dvs. (silicone)implantater med lange molekyler, der siver mindre.
Derudover anvendes en speciel teknik ved stort hudoverskud, således at man, når der skal fjernes overskydende hud, oftest kan nøjes med et ar omkring brystvorten – i stedet for de traditionelle ankerar.
Fordele ved vores metode:

Oftest ikke synlige ar
Mulighed for amning senere
Naturligere resultat med størst chance for at se “ikke opereret ud”
Ulemper:
Dyrere end den simple teknik med ar i folden.

Implantattyper

Glatte implantater
består af ren silikone, den ydre hinde glat. Man har 40 års erfaringer med disse. Implantaterne skal masseres, idet hulrummet, de ligger i, skal bibeholdes så stort som muligt. Gennemsnitligt 10% får kapsel. Bruges ikke på vores klinik.

Texturiserede implantater
(skumgummilignende) – består af ren silikone. Skal ikke masseres, idet det omgivende væv skal have ro til at vokse ind i overfladen med en blødere, mere elastisk skald til følge. Yderligere mener man, at indvæksten i implantatets overflade isolerer for bakteriespredning. Gennemsnitligt 4% af patienterne opereret med teksturiserede implantater får kapsler.

Saltvandsimplantater
indeholder ikke flydende silikone, men en silikoneskal indeholdende saltvand. Saltvand kan sive ud således, at man skal regne med at udskifte implantatet.

Teksturiserede, skærefaste implantater
I mange år har vi her på privathospitalet brugt dobbeltlumenimplantater, det vil sige skærefast silikone og saltvand udenom. Disse implantater kan imidlertid ikke fås længere, da de ifølge fabrikanten er for dyre at fremstille, ligesom salget af dem er for lille til at vedligeholde en produktion. Imidlertid mener man, at de nyeste skærefaste implantater er af ligeså god kvalitet. Man har fjernet silikoneolien, og denne silikone-masse har så lille en risiko for sivning, at man ikke mener, at det betyder så meget, hvis de skulle gå i stykker. Disse implantater fås i forskellige faconer, dels som runde, dels som dråbeformede.

I modsætning tildobbeltlumenimplantater, som kun kunne fås i runde faconer, har man her så den fordel, at man kan vælge den facon, som er optimal i forhold til patientens bryst.

Vi bruger kun FDA mærkede implantater, der har betydeligt højere sikkerhedskrav end de europæiske CE mærkede implantater.
Har tidligere anvendt tyske Silimed dobbeltlumede implantater bestående af saltvand og silicone, men disse fremstilles ikke længere, selvom produktet anses for at være af bedste kvalitet, da produktionen har været for dyr. Det skal bemærkes, at firmaet Silimed foruden siliconeimplantaterne også har fremstillet en lille linie af implantater, der er polyurethancoatede,og som derfor kan give mistanke om at kunne være cancerfremkaldende.
Disse implantater bruges kun i ekstremt sjældne tilfælde ved recidiverende voldsomme og behandlingsresistente kapseldannelser. Disse er aldrig anvendt på RPH, ej heller “PIP implantater.

Holdbarhed

Implantater har en begrænset levetid.

Nogle implantater har af uforklarlige grunde få års levetid, og andre kan være intakte efter 20 år. En større undersøgelse har vist at 2 % er gået i stykker efter 5 år, 15 % efter 10 år. Derfor kan man aldrig være sikker på, om et implantat går i stykker; det kan være meget svært klinisk at afgøre, men en god tommelfingerregel er dog, at det vil være fornuftigt at udskifte de ældre implantater efter ca. 10 år. Hvis implantatet går i stykker, ligger silikonen som regel indenfor en kapsel, som pt. selv har dannet, men den kan dog sprede sig. Det vil man naturligvis helst undgå. Derfor anbefaler vi de skærefaste implantater, der formentlig har større sikkerhed mod silikonespredning. De har et tykkere indhold, som derfor har sværere ved at sive ud, hvis der skulle gå hul på skallen.

Saltvandsimplantaterne har været anvendt i 25 år. Disse holder muligvis ikke så længe som geléfyldte. Udsivning og derfor sammenklapning af implantatet kan forekomme.

I en undersøgelse, foretaget af American Society of Plastic- and Reconstructive Surgery, var 80% af de kvinder, der havde fået foretaget operation med brystimplantater, så glade for resultatet, at de uden tvivl ville “gentage indgrebet”. 16% ville sandsynligvis gentage operationen. 2% havde fortrudt.

Der er aldrig fundet holdepunkter for, at udsivning af silikone skulle påvirket helbredet.

Efter operationen:

Du vil føle ømhed i brystmuskulaturen; oftest mere ubehag i det ene bryst end i det andet, hvilket er naturligt.

Undgå større skulderbevægelser i 6 uger efter operationen. Efter 1 uge fjernes forbindingen her på klinikken og trådene fjernes.

Man bør ikke massere, når der anvendes de texturiserende implantater, idet dette kan give nogen irritation, der så igen kan give kapseldannelse. Rygning kan ligeledes provokere kapseldannelse. Indskrænk skulderbevægelser i 6 uger efter operationen.

Der bør anvendes brystholder hele døgnet de første 6 uger, indtil implantaterne ligesom “sætter sig”. Endvidere udstyres man med et strammende bind, især de første uger efter operationen, idet implantaterne har tendens til at bevæge sig.

Du må begynde at tage sol/solarium 2 uger efter forbindingen er fjernet, men skal beskytte arrene så længe de er røde, da der ellers kan komme kedelige misfarvninger efter operationen. Det er dog en god ide at tage sol på arrene i brystvorten, da man netop ved soleksposition opnår, at arret bliver brunt, hvilket netop er en fordel mht. en brystvorte. Efter 3 måneder må du begynde at dyrke gymnastik/sport/svømning.

Kontrol: Faste kontroller efter operation og efterfølgende altid efter behov.

Se også under: Spørgsmål og svar

Komplikationer

Operationen kan, idet man indopererer et fremmedlegeme,føre til komplikationer.

Afstødning af silikoneimplantatet
Regulær afstødning gennem hud eller ar ses overordentlig sjældent, men derimod ses, som hyppigste komplikation, kapseldannelse. Denne viser sig som forskellige grader af fasthed og ubehag, evt. asymmetri, som kræver et nyt kirurgisk indgreb. Ses almindeligvis hos 4 -10 % af patienterne.

Ar
Når huden gennemskæres, vil der være et ar efter opheling. Kirurgen forsøger at lave arret så lidt synligt som muligt. Almindeligvis ses arret vanskeligt. Det kan ligge i folden under brystet, ved brystvorten, eller i armhulen. Her på klinikken har man specialiseret sig i en operationsmetode, hvor arret ligger inde i brystvorten og således har størst chance for ikke at blive så synligt. Ydermere lægges implantatet bag musklen, og man går oftest uden om mælkegangene, således at chancen for senere amning almindeligvis ikke ødelægges.

Udsivning af silikone
Udsivning forekommer, men i minimale mængder gennem skallen. Hvis et implantat imidlertid går i stykker, kan udsivning forekomme i større mængder. Dette gælder dog mest de ældre, ikke skærefaste, implantater.
Der er aldrig fundet holdepunkter for, at udsivning af silikone skulle påvirke helbredet. Tidligere tiders direkte indsprøjtninger af tyndtflydende silikone har i overordentlig sjældne tilfælde kunnet give nogle symptomer, der kunne sidestilles med de såkaldte bindevævssygdomme, også kaldet “autoimmune sygdomme”, bl.a. gigt. Forskellige rapporter fra hele verden har meldt om tilfælde, hvor kvinder, der har fået indopereret silikoneimplantater, har oplevet/oplever problemer med immunsystemet.
Imidlertid synes disse sygdomme hos implantatpatienter ikke hyppigere end hos kvinder i den almindelige befolkning.

Blødning
forekommer oftest i det første døgn efter operationen, hvor man er indlagt. En større blodansamling udtømmes i narkose og har almindeligvis ingen betydning for resultatet.

Betændelser
kan i sjældne tilfælde medføre, at implantatet må fjernes og først indopereres igen efter et halvt år. Disse komplikationer er overordentlig sjældne.

Føleforstyrrelser i operationsområdet
ses hos nogle af de opererede patienter, men forsvinder oftest i løbet af 2- 6 måneder. Kan hos få % af patienterne være permanente.
Følelsesforstyrrelser indbefatter; stik, jag, overfølsomhed og manglende følsomhed.

Væskeansamlinger

Pludseligt opstået vædskeansamling omkring et implantat, evt. mange år efter operation. Kan skyldes

1: Overanstrengelser, traumer, stød,slag.

Hævelsen forsvinder oftest spontant, medmindre det skyldes en blødning. I så fald bliver hævelsen oftest afløst af kapseldannelse senere.

2: Implantatet er gået i stykker

3: Evt en sløv betændelse eller en regulær infektion, evt udgået fra et andet sted på kroppen, hvor bakterier via blodet sætter sig fast på et fremmedlegeme.

Kan være overordentligt vanskeligt at behandle med antibiotika, sålænge der er et fremmedlegeme. I så fald anbefaler man at fjerne implantatet og først lægge det ind igen efter tidligst et halvt år.