Skeleoperationer

På Roskilde Privathospital udfører vi de fleste skeleoperationer. Skeleoperationerne udføres oftest i fuld bedøvelse. Vi opererer børn (fra 2 års alderen) og voksne.

Roskilde Privathospital har indgået aftale med Danske Regioner om skeleoperationer. Hvis ventetiden på behandling i det offentlige overstiger 2 måneder, kan du blive henvist hertil med henblik på behandling.

Skelen er ikke ualmindeligt, i de fleste tilfælde opstår skelen nogle måneder efter fødslen eller før skolealderen. Skelen kan føre til nedsat syn på det ene øje. Du skal derfor kontakte din øjenlæge, hvis barnet er fyldt 6 måneder og skeler hele tiden eller hvis barnet skeler en gang imellem, og du har indtryk af, at barnet ikke ser så godt.

Øjenmuskellammelse kan være årsag til skelen, men det er sjældent. Den hyppigste årsag er fejl i øjenmuskel-koordinationen. Dette kan også være arveligt. Er der skelen i familien, så husk at se godt efter om barnet skeler.

Øjenlægen og skeleterapeuten sammensætter i fællesskab et behandlingsprogram.

Dovent øje (amblyopi)

Der kan være mange årsager til et dovent øje, men oftest skyldes det skelen eller stor forskel i brillestyrke.

Når der ikke kommer lige gode billeder til hjernen fra de to øjne, vælger hjernen at lukke af for billedet fra det ene øje. Derfor lærer det ene øje og hjernen ikke at se med dette øje, og det bliver ”dovent”. Det er nødvendigt at starte klap-behandling (på det gode øje) for at lære det dovne øje at se. Hvis øjet ikke genoptrænes i tide, bliver barnets syn meget dårligt på det øje. Starter man først klap-behandlingen efter det 10. leveår, opnår man ingen effekt.

Efter 8 – 10 års alderen er synet hos mennesket færdigudviklet. Begynder en person at skele herefter og har man på dette tidspunkt udviklet et normalt syn, vil man ikke miste det igen. Man kan altså ikke udvikle et dovent øje efter det 10. leveår.

Skeleoperation

Efter man har optrænet synsstyrken, kan man behandle fejlstillingen af øjnene. Skeleoperationen udføres enten af funktionelle eller rekonstruktivt/ kosmetiske årsager. En operation vil ikke afhjælpe et dovent øje. Det er derfor meget vigtigt at følge synsudviklingen også efter en operation.

En operation udføres først :

Når skelen har stabiliseret sig.

Når der ikke kan opnås resultater med anden behandling ( f.eks. briller eller øjenøvelser).

En skeleoperation foregår oftest i fuld bedøvelse. Hos børn vil man altid vælge fuld bedøvelse. Der opereres på et eller to øjne samtidigt afhængigt af skeletypen. Efter operationen vil øjenlægen tilbyde at se den opererede et par gange for at kontrollere for betændelse. Det tager noget tid, før hævelsen falder, og før øjenmusklerne fungerer normalt igen. Det endelige resultat kan man først se efter et par måneder .