Udredning for vandladningsproblemer (LUTS) på baggrund af forstørret prostata

Med årene vokser blærehalskirtlen (prostata) hos alle mænd og hos en del giver det anledning til vandladningsbesvær.

Tilstanden er godartet men generne kan være behandlingskrævende.

Ofte ses vandladningsforstyrrelser med slap stråle, hyppig vandladning både dag og nat, nedsat evne til at holde på vandet og fornemmelse af mangelfuld blæretømning.

Vandladningsproblemer på grund af forstørret blærehalskirtel kan i dag behandles med medicin og/eller operation.

For at vælge den rigtige behandling i det enkelte tilfælde kræver det at vandladningen og blærehalskirtlen undersøges nærmere.

Forundersøgelse:

Før forundersøgelsen bedes De få taget de blodprøver der er angivet på den medsendte blodprøveseddel.

Når De møder til forundersøgelsen bedes De medbringe de fremsendte to skemaer i udfyldt stand.

Væske-vandladningsskemaet er med til at give et indtryk af vandladningsmønstret, og symptom-score-skemaet giver indtryk af hvor store gener de enkelte vandladningssymptomer er årsag til.

De bedes møde med fyldt blære med henblik på at lade vandet i et ”flowmeter”, for at måle hvor kraftig vandladningsstrålen er (-et ”flowmeter” er, lidt forenklet sagt, en tragt med en propel i bunden).

Efterfølgende bliver blæren ultralydskannet for at måle eventuel rest-urin.

Urinen vil blive undersøgt med en ”stix” for eventuel blod og/eller infektion.

Blærehalskirtlen vil blive undersøgt med henholdsvis en finger og en ultralydskanner i endetarmsåbningen.

Afhængig af undersøgelsesresultaterne vælges den behandling der skønnes at afhjælpe vandladningsgenerne bedst.

Såfremt undersøgelsesresultaterne giver mistanke om anden og eventuel mere alvorlig sygdom i urinvejene planlægges yderligere undersøgelser.

Læs venligst Almene forholdsregler ved urinvejskirurgi grundigt.